പേജ്_ബാനർ

വാർത്ത

ഉത്സവം അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പരുത്തി നൂലിന്റെ പ്രവണത സ്ഥിരമാണ്

ഹോളി ഫെസ്റ്റിവൽ (പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ സ്പ്രിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ) അടുക്കുകയും ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികൾക്ക് അവധി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പരുത്തി നൂൽ സ്ഥിരതയുള്ളതായി മാർച്ച് 3 ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.തൊഴിലാളികളുടെ അഭാവവും മാർച്ചിലെ സാമ്പത്തിക ഒത്തുതീർപ്പും ഉൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാക്കിയതായി വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു.കയറ്റുമതി ഡിമാൻഡുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ആഭ്യന്തര ഡിമാൻഡ് ദുർബലമാണ്, എന്നാൽ മുംബൈയിലും തിരുപ്പിലും വില സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു.

മുംബൈയിൽ ഡൗൺസ്ട്രീം വ്യവസായത്തിന്റെ ആവശ്യം ദുർബലമാണ്.എന്നിരുന്നാലും, കയറ്റുമതി വാങ്ങൽ ഡിമാൻഡ് അല്പം മെച്ചപ്പെട്ടു, പരുത്തി നൂലിന്റെ വില സ്ഥിരമായി തുടർന്നു.

മുംബൈ വ്യാപാരിയായ ജാമി കിഷൻ പറഞ്ഞു: “തൊഴിലാളികൾ ഹോളി ഫെസ്റ്റിവലിന് അവധിയിലായിരുന്നു, മാർച്ചിലെ സാമ്പത്തിക ഒത്തുതീർപ്പ് ഉൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തളർത്തി.അതിനാൽ ആഭ്യന്തര ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു.എന്നിരുന്നാലും, വില കുറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമില്ല.

മുംബൈയിൽ, വ്യത്യസ്ത വാർപ്പും നെയ്ത്തുമുള്ള 60 കഷണങ്ങൾ ചീപ്പ് നൂലിന്റെ വില 1525-1540 രൂപയും 5 കിലോയ്ക്ക് 1450-1490 രൂപയുമാണ്.TexPro അനുസരിച്ച്, 60 കോമ്പഡ് വാർപ്പ് നൂലുകൾക്ക് കിലോഗ്രാമിന് 342-345 രൂപയാണ് വില.80 കോമ്പഡ് വെഫ്റ്റ് നൂലിന്റെ വില 4.5 കിലോയ്ക്ക് 1440-1480 രൂപയാണ്.44/46 വാർപ്പ് നൂലിന്റെ വില കിലോഗ്രാമിന് 280-285 രൂപയാണ്.40/41 എണ്ണമുള്ള കോംബ്ഡ് വാർപ്പ് നൂലിന്റെ വില കിലോഗ്രാമിന് 260-268 രൂപയാണ്;40/41 എണ്ണം കോമ്പഡ് വാർപ്പ് നൂലിന് കിലോഗ്രാമിന് 290-303 രൂപ.

തിരുപ്പിലും വില സ്ഥിരമാണ്.ഡിമാൻഡിന്റെ പകുതിയും നിലവിലെ വിലയെ താങ്ങാനാവുമെന്ന് വ്യാപാര വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.തമിഴ്‌നാട് പ്ലാന്റ് 70-80% ശേഷിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.അടുത്ത മാസം അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഉൽപ്പാദനം വ്യവസായം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിപണി പിന്തുണ കണ്ടെത്തിയേക്കാം.

തിരുപ്പുവിൽ, 30 എണ്ണം കോമ്പഡ് കോട്ടൺ നൂലിന്റെ വില കിലോഗ്രാമിന് 280-285 രൂപയും, 34 എണ്ണം കോമ്പഡ് കോട്ടൺ നൂലിന് കിലോഗ്രാമിന് 292-297 രൂപയും, 40 എണ്ണമുള്ള കോട്ടൺ നൂലിന്റെ വില കിലോഗ്രാമിന് 308-312 രൂപയുമാണ്.TexPro അനുസരിച്ച്, 30 കോട്ടൺ നൂലുകൾ കിലോഗ്രാമിന് 255-260 രൂപയ്ക്കും 34 കോട്ടൺ നൂലുകൾ കിലോഗ്രാമിന് 265-270 രൂപയ്ക്കും 40 കോട്ടൺ നൂലുകൾ കിലോഗ്രാമിന് 270-275 രൂപയ്ക്കും വിൽക്കുന്നു.

ഗുബാംഗിൽ, കഴിഞ്ഞ വ്യാപാര ദിനത്തിൽ നേരിയ വർദ്ധനവിന് ശേഷം പരുത്തി വില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു.തുണി നിർമ്മാതാക്കൾ പരുത്തി വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതായി വ്യാപാര വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.കോട്ടൺ മിൽ വിലകുറഞ്ഞ ഇടപാട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.ഗുബാംഗിലെ 37000 പരുത്തി ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിൽ പരുത്തിയുടെ വരവ് ഏകദേശം 158000 ബെയിൽസ് (170 കിലോഗ്രാം/ബാഗ്) ആണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.പരുത്തിയുടെ വില 365 കിലോയ്ക്ക് 62500-63000 രൂപയ്ക്കിടയിലാണ്.


പോസ്റ്റ് സമയം: മാർച്ച്-08-2023